1

Välj projekt du vill stödja

2

Välj typ av insamling

3

Gör din insamling personlig

4

Publicera din insamling

Vit jul

Bli en ambassadör för Vit jul - starta en insamling!
Julen är barnens högtid. Ändå känner tusentals unga oro och ensamhet när jullovet närmar sig. Som Vit jul-ambassadör är du med och sprider ordet till alla som vill göra skillnad för barn i juletid. Det är ett fint och viktigt uppdrag. Och ju roligare du har, desto fler kommer vilja vara med och bidra.Att starta en egen insamling är enkelt och fantastiskt roligt. Du registrerar din sida här och sprider den sedan till vänner, släkt, kollegor… ja, alla som vill vara med och skapa fina julminnen för barn och unga. Vi tar hand om tekniken och all hantering av gåvorna, och stöttar dig med tips och råd under hela insamlingen. Tillsammans peppar vi fler att vara med och göra julen till barnens högtid.Din insats är ovärderlig!I Sverige lever fyra till fem barn per skolklass i hem där någon vuxen har en riskfylld alkoholkonsumtion. Många av dem känner oro, inte glädje, när jullovet närmar sig. För dessa barn är IOGT-NTO-rörelsens Vit jul-aktiviteter inte bara ett roligt avbrott i vardagen – de är livsviktiga. Och du kan vara med och se till att fler barn får ta del av aktiviteterna och att fler barn får fina julminnen!Genom att starta en egen insamling är du med och möjliggör hundratals aktiviteter för barn och unga under jullovet. Aktiviteterna utgör en trygg frizon där de kan slappna av och bara vara barn för en stund. De får många skratt och härliga minnen, ett jullov som de kan glädjas åt och se fram emot.

Välj Projekt Läs mer...

Ett härligt sommarlov för alla barn

Alla barn ska ha ett riktigt härligt sommarlov. Glass i stora lass, sand mellan tårna och skrattanfall tills man kiknar. Det vill vi kämpa för - tillsammans med dig.Under
semesterperioden ökar alkoholkonsumtionen och för barn som lever i en familj där det finns ett riskfyllt drickande blir det extra jobbigt. Kompisar
reser bort och trygga frizoner som skola och fritidsaktiviteter
försvinner. I genomsnitt 4-5 barn i varje skolklass i Sverige har det så. Vi kan göra skillnad. Genom att anordna aktiviteter och läger runt om i hela Sverige ser vi till att fler
barn och unga får leka, busa och längta till sommarens äventyr. Förra året anordnade vi över 70 läger och nådde över 3 000 barn och unga. I år har vi laddat upp med minst lika många!Din insamling är otroligt viktig och varje gåva är värdefull! För att bidra till verklig förändring för barnen stöttar vi även vuxna med bland annat alkoholrådgivning och kamratstöd. Det är superviktigt att dessa två delar går hand i hand. Din gåva går därför både till våra sommarläger och till insatser för att stötta den som vill komma ur ett missbruk eller beroende. Kombinationen av långsiktigt förebyggande och akuta insatser, här och nu, är vårt framgångsrecept.Tusen tack för att du är med och räddar liv!

Välj Projekt Läs mer...

För att ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger.

Ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger – varken i Sverige eller någon annanstansIOGT-NTO-rörelsens uppdrag är att uppmärksamma och arbeta för att minska alkoholens roll i samhället – i Sverige såväl som internationellt. Vi är den enda organisationen i Sverige som tar ett helhetsgrepp kring alkoholfrågan, trots att alkohol är ett av de främsta hoten mot människors hälsa och trots att det skapar stora sociala och ekonomiska problem. Hos oss finns hela kedjan av insatser.Från äger och kul aktiviteter för barn, kurser, kamratstöd och föreningsliv för ungdomar, till alkoholrådgivning, kamratstöd, behandlingshem och sociala företag för unga och vuxna. Vi har stödverksamhet både för den som är anhörig och för den som själv har en problematisk relation till alkohol - både i Sverige och globalt.Din insamling och din gåva ger fler människor en möjlighet till ett liv utan alkohol eller andra droger!

Välj Projekt Läs mer...

IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete

Alkohol skapar stora ekonomiska problem och bidrar till fattigdom. Alkohol splittrar familjer, gör det svårt att behålla ett arbete och ökar våldet mot kvinnor och barn. Alkohol är även kopplat till sjukdomar så som HIV och cancer. De som drabbas allra värst är de som redan har det svårast - ofta är det kvinnor och barn. Din insamling förändrar världen!Tillsammans med dig arbetar vi i fjorton länder för att exempelvis:- Minska alkoholkonsumtionen hos barn. - Bidra med kunskap så att länder som behöver kan ta fram bra lagstiftningar och policyer kring alkohol.- Tillsammans med lokala organisationer direkt på plats utbilda lokalt i alkoholrelaterade frågor som även berör jämställdhet, barn, hälsa och ekonomi. Vi kan bland annat se att:- Vårt arbete minskar våld och trakasserier i hemmen samtidigt som hushållens inkomster ökar. - Barn får en tryggare uppväxt och en mer stabil skolgång.- Länder som tidigare helt saknat regleringar kring alkohol nu har fungerande lagstiftningar - vilket minskar omfattningen av många samhällsproblem.

Välj Projekt Läs mer...