1

Välj projekt du vill stödja

2

Välj typ av insamling

3

Gör din insamling personlig

4

Publicera din insamling

Vit jul

Starta din Vit jul-insamling här!Du registrerar din sida här och sprider den sedan till vänner, släkt, kollegor… ja, alla som vill vara med och skapa fina julminnen för barn och unga. Vi tar hand om tekniken och all hantering av gåvorna, och stöttar dig med tips och råd under hela insamlingen. Tillsammans peppar vi fler att vara med och göra julen till barnens högtid.Din insats är ovärderlig!I Sverige lever fyra barn per skolklass i hem där någon vuxen har en riskfylld alkoholkonsumtion. Många av dem känner oro, inte glädje, när jullovet närmar sig. För dessa barn är IOGT-NTO-rörelsens Vit jul-aktiviteter inte bara ett roligt avbrott i vardagen – de är livsviktiga. Och du kan vara med och se till att fler barn får ta del av aktiviteterna och att fler barn får fina julminnen!Genom att starta en egen insamling är du med och möjliggör aktiviteter för tusentals barn och unga under jullovet. Aktiviteterna utgör en trygg frizon där de kan slappna av och bara vara barn för en stund. De får många skratt och härliga minnen, ett jullov som de kan glädjas åt och se fram emot.

Välj Projekt Läs mer...

Lokal verksamhet

Är du aktiv i en förening inom IOGT-NTO-rörelsen?
Nu kan du öronmärka en insamling för er egen verksamhet - ett perfekt sätt att möjliggöra ännu mer viktig verksamhet på er ort!
Läs mer här och registrera föreningen innan du startar din insamling: https://www.iogtntororelsen.se/oronmarkta-insamlingar/Tänk på att...- Det ska vara tydligt formulerat i er insamlingsbeskrivning var de insamlade pengarna går. Risken annars stor att givarna tror att deras gåvor går till den rörelsegemensamma insamlingen. Ett förslag är att skriva t ex ”Era gåvor öronmärks för föreningen X arbete med…”.- Det ska också vara tydligt formulerat i insamlingen – antingen i rubriken, i beskrivningen eller i profilnamnet – vilken förening det är som bedriver insamlingen och vilket förbund er förening tillhör.Lycka till med er insamling!

Välj Projekt Läs mer...

Var med och bygg upp sommarens viktigaste läger!

Sommarens viktigaste läger är det som blir av – och du gör det möjligt.Under semestern dricker många vuxna mer, samtidigt som trygga rutiner försvinner när skolor stänger för sommaren. För de barn som har det tufft hemma känns sommarlovet därför väldigt, väldigt långt. Att komma iväg på ett dagläger i sommar kan för dessa barn och unga innebära ett livsviktigt andningshål. Ett roligt läger hjälper till att skingra oro och låter barn vara barn. Här finns schyssta kompisar, skratt, och massor av bus. På ett läger finns det också alltid trygga, närvarande vuxna att prata med - för vi slutar aldrig kämpa för att varje barn ska ha en trygg vuxen.Men på grund av corona-krisen och rådande säkerhetsläge så krävs ett stort omställningsarbete för att barn inte ska behöva se sina efterlängtade aktiviteter ställas in. Genom att satsa på dagläger utan övernattning, utomhusaktiviteter, mindre grupper och digitala aktiviteter ser vi till att våra sommarläger är trygga platser ur alla aspekter – även när annat känns otryggt. Din insamling gör den här omställningen möjlig!Av samma skäl som utmaningarna kring sommarlägren ökar, så ökar också behoven av dem. Det viktigaste lägret är med andra ord det som faktiskt blir av - därför är din insamling viktigare än någonsin.

Välj Projekt Läs mer...

För att ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger.

Ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger – varken i Sverige eller någon annanstansIOGT-NTO-rörelsens uppdrag är att uppmärksamma och arbeta för att minska alkoholens roll i samhället – i Sverige såväl som internationellt. Vi är den enda organisationen i Sverige som tar ett helhetsgrepp kring alkoholfrågan, trots att alkohol är ett av de främsta hoten mot människors hälsa och trots att det skapar stora sociala och ekonomiska problem. Hos oss finns hela kedjan av insatser.Från äger och kul aktiviteter för barn, kurser, kamratstöd och föreningsliv för ungdomar, till alkoholrådgivning, kamratstöd, behandlingshem och sociala företag för unga och vuxna. Vi har stödverksamhet både för den som är anhörig och för den som själv har en problematisk relation till alkohol - både i Sverige och globalt.Din insamling och din gåva ger fler människor en möjlighet till ett liv utan alkohol eller andra droger!

Välj Projekt Läs mer...

IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete

Alkohol skapar stora ekonomiska problem och bidrar till fattigdom. Alkohol splittrar familjer, gör det svårt att behålla ett arbete och ökar våldet mot kvinnor och barn. Alkohol är även kopplat till sjukdomar så som HIV och cancer. De som drabbas allra värst är de som redan har det svårast - ofta är det kvinnor och barn. Din insamling förändrar världen!Tillsammans med dig arbetar vi i fjorton länder för att exempelvis:- Minska alkoholkonsumtionen hos barn. - Bidra med kunskap så att länder som behöver kan ta fram bra lagstiftningar och policyer kring alkohol.- Tillsammans med lokala organisationer direkt på plats utbilda lokalt i alkoholrelaterade frågor som även berör jämställdhet, barn, hälsa och ekonomi. Vi kan bland annat se att:- Vårt arbete minskar våld och trakasserier i hemmen samtidigt som hushållens inkomster ökar. - Barn får en tryggare uppväxt och en mer stabil skolgång.- Länder som tidigare helt saknat regleringar kring alkohol nu har fungerande lagstiftningar - vilket minskar omfattningen av många samhällsproblem.

Välj Projekt Läs mer...