Snart 25 år efter att jag tillsammans med en grupp medlemmar från IOGT-NTO besökte Tanzania och Kenya och där mötte så väl fattigdom som glädje så förstår jag att den delen av världen ännu behöver mycket hjälp, utlämnad som den verkar vara till det hänsynslösa alkoholkapitalet. För att mota tillbaka alkoholindustrin behövs andra metoder än en futtig insamling, men insamlingen kan vara en god hjälp till dem som hjälper gatubarnen tillbaka till ett drägligt liv.
Den här insamlingen kommer att gå under hela året, och förhoppningsvis i många år framöver. Framför allt hoppas jag att de som vill göra mig glad på min födelsedag 5 juli kan skänka en slant hit.

Senaste aktivitet

När du får in gåvor, kommer de att visas här