Sekretesspolicy

Sekretesspolicy
Senast uppdaterad 2016/05/31

Denna webbplats drivs och ägs av BetterNow WorldWide ApS (‘BetterNow’). Denna webbplats är en insamlingsplattform för Hjälporganisationer.

Administrator för denna specifika webbplats egnainsamlingar.iogtntororelsen.se är IOGT-NTO-rörelsen.

Vi på BetterNow är mycket måna om ditt privatliv och dina personuppgifter. Du kan besöka det mesta av denna webbplats utan att ge oss någon information alls om dig själv. Men för att kunna interagera till fullo med webbplatsen behöver vi viss personlig information. Denna Sekretesspolicy ger dig information om hanterar och bearbetar dina personuppgifter . Om du har ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på support@betternow.org.

Denna Sekretesspolicy gäller för alla BetterNow.org webbplatser, alla underdomäner, alla widgets eller API integrationer BetterNow erbjuder och alla andra webbplatser som BetterNow äger eller driver som inkluderar en länk till denna Sekretesspolicy.

Genom att besöka denna webbplats, accepterar du den senaste upplagan av denna Sekretesspolicy. Vi uppdaterar denna policy från tid till annan, så kontrollera vänligen denna Sekretesspolicy med jämna mellanrum för att hålla dig uppdaterad.

1. Syftet med denna Sekretesspolicy, definitioner och allmänna riktlinjer

1.1 Syftet med denna Sekretesspolicy

Syftet med denna Sekretesspolicy är att redogöra för hur BetterNow hanterar de personuppgifter du uppger när du använder denna webbplats.

1.2 Definitioner

- “Oss”, “Vi” och “BetterNow” avser BetterNow Worldwide ApS

- “Webbplatsen”, “Webbsidan” och våra “Tjänster” avser webbplatsen betternow.org, alla underdomäner, eventuella widgets eller API integrationer vi erbjuder, och och alla andra webbplatser Vi äger eller driver som innehåller en länk till denna Sekretesspolicy

- “Besökande” avser varje enskild person som besöker webbplatsen

- “Användare” eller “Du” avser varje enskild person som registrerar sig på webbplatsen med en e-postadress och således skapar ett Användarkonto

- “Insamlare” avser den person eller verksamhet som skapar en sida med föremålet att samla in pengar till en Hjälporganisation. En sådan sida hänvisas till som en "Insamling" och är aktiv så länge Insamlaren önskar detta.

- “Hjälporganisation” avser den organisation som mottar bidraget.

- “Givare” avser den person eller verksamhet som ger ett financiellt Bidrag (Gåva) till en Hjälporganisation genom en insamling.

- "Webbplatsadministratör” avser alla administratörer av webbplatsen som inte är anställda av BetterNow. Webbplatsadministratören kan hantera och stödja webbplatser ägda av BetterNow. Webbplatsadministratören kan vara, och är oftast, en Hjälporganisation.

1.3 Allmänna riktlinjer:

Vi förbinder oss till följande riktlinjer.

- Vi inhämtar endast personlig information som är nödvändig för driften av denna webbplats.

- Vi lagrar data ansvarligt och säkert fö att förhindra åtkomst till data från oönskade tredje parter. För mer information besök security page

- Vi lämnar inte ut Besökare och Användares personuppgifter til någon tredje part som inte är nämnd i denna Sekretesspolicy, om detta inte är ett krav enligt lag.

- Vi ger Användare tillgång till alla uppgifter som de ger Oss.

2. Inhämtning av personliga uppgifter .

Som leverantör av en plattform till Hjälporganisationer, inhämtar vi information om Givare, Användare, Besökare, Insamlare och Hjälporganisationer.

Det är Användarens ansvar att upplysa korrekta uppgifter.

2.1 I samband med verksamheten, kommer BetterNow att samla in IP-adresser från Webbplatsens Besökare. Denna information används enbart för analysändamål och för att förbättra användarupplevelsen på sidan, samt vår förmåga att driva verksamheten.

2.2 När du registrerar dig som Insamlare, skapar ett nytt Användarkonto, ger ett Bidrag, deltar i ett evenemang eller utför andra åtgärder på Webbplatsen, kommer du att bli ombedd att lämna relevant information som förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer.
Relevanta Givare kan också bli ombedda att lämna personnummer för skatteavdrag. Se sektion 3.2. för ytterligare detaljer om detta.

Vi lagrar även uppgifter om dina handlingar och aktiviteter på Webbplatsen, nuvarande och tidigare insamlingar, evenemang som du har deltagit i samt annan aktivitet på sidan.

3. Användning av personuppgifter

3.1. Vad används dina personuppgifter till?

Dessa uppgifter används av Oss för att
- Hantera konton och tillhandahålla viktiga tjänster.
- Skicka kvitton på Bidrag
- Ge service
- Hjälpa dig att få mest möjligt ut av webbplatsen genom att skicka relevanta råd och tips
- Skicka relevanta uppdateringar på hemsidan till Användare
- Skicka marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev
-Förbättra Webbplatsen och marknadsföringsmaterial

3.2. Givare kommer att bli ombedda att registrera sitt personnummer för att få skatteavdrag. Givaren kommer endast bli ombedd att lämna sitt personnummer om detta är nödvändigt för skatteavdrag, och det är alltid frivilligt om Givaren vill lämna sitt personnummer för att ge ett Bidrag. Alla personnummer krypteras både när de är lagrade och när de skickas, och delas endast med Hjälporganisationen, om detta kan medför skatteavdrag.

4. Dina uppgifter på offentliga sidor

4. Dina uppgifter på offentliga sidor När du skapar en insamlingssida , projektsida , lagsida, Evenemangssida, eller gör en uppdatering på din Insamling på Webbplatsen, skickar du information som kommer att vara tillgänglig för allmänheten, och indexeras av sökmotorer.

Insamlare och Givares kontaktuppgifter, såsom telefonnummer, adress och e-post kommer aldrig att publiceras av oss.
Om du väljer att offentliggöra sådan information genom att lägga upp det på en kommentar på ett bidrag, din insamlingsbeskrivning, eller andra offentliga källor, är detta ditt val och ditt ansvar. Vi uppmanar dig att vara försiktig med vilken information du lägger ut på offentliga sidor.

Kommentarer på Bidrag är alltid offentliga. Du kan dölja ditt namn när du ger ett Bidrag. Om du gör detta, kommer ditt namn att döljas på alla offentliga sidor, du är inte anonym inför varken BetterNow eller Hjälporganisationen.

5. Tillgång till dina personuppgifter

5.1 Dina personliga uppgifter kommer att överföras till den Hjälporganisation som du antingen har gett ett Bidrag till eller startat en Insamling för. Denna Hjälporganisation kommer att använda dina uppgifter i enlighet med deras Sekretesspolicy. Vi är inte ansvariga för hur Idella Föreningar behandlar dina personuppgifter . Du bör antingen kontakta dem eller besöka deras webbplats för att få tillgång till deras Sekretesspolicy.

5.2 For att kunna hantera sidan, kommer webbadministratörer ha tillgång till personlig information om insamlare, och kommer att ha tillgång till och tillåtelse att kontakta insamlare under den period då insamlingen kommer äger rum

5.3 Vi delar dina personuppgifter med verksamhetspartners som vi använder för att kunna underhålla och erbjuda Webbplatsen. Dessa verksamhetspartners levererar viktiga tjänster såsom hosting, databehandling och e-posttjänster som är nödvändiga för att Webbplatsen ska fungera korrekt. Dessa verksamhetspartners får endast tillgång till dessa uppgifter för att tillhandahålla dessa nödvändiga tjänster till Oss och inget annat. Våra verksamhetspartners får under inga omständigheter använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte .

6. Credit 6. Kreditkortsuppgifter

Vi har inte själva hand om någon betalningshantering på Sidan, detta tillhandahålls av vår betalningsleverantör. Vi arbetar endast med "PCI Level 1" certifierade betaltjänstleverantörer, vilket betyder att dina kortuppgifter är säkrade. Vid fortlöpande Bidrag blir dina personliga och finansiella uppgifter lagrade för perioden ut. Endast betaltjänstleverantörer har tillgång till din kreditkortsinformation , och inte en enda BetterNow anställd eller annan personer från Hjälporganisationerna, har tillgång till dina fullständiga kreditkortsuppgifter.

7. E-post

BetterNow använder nyhetsbrev och e-post för att informera Användare om relevanta aktiviteter på Webbplatsen, samt om nya funktioner och händelser på sidan som förväntas vara av intresse för Användaren.

7.1 Efter registrering kommer Hjälporganisationer att motta e-post om nya funktioner, produkter och BetterNow initiativ. Dessa skickas som en del av vår pågående affärsrelation. Dessa e-postmeddelanden kommer alltid att innehålla en avregistreringslänk.

7.2 Både BetterNow och Hjälporganisationen har tillgång till att skicka transaktions- och annan e-post till bidragsgivare och insamlare in genom webbplatsen. Dessa e-postmeddelanden kan till exempel vara kvitton, praktiska råd om att samla in pengar, meddelanden om aktiviteter på Webbplatsen, information om andra sätt att stödja Hjälporganisationen, och om händelser som du kan delta i. Dessa e-postmeddelanden kommer alltid att innehålla en avregistreringslänk.

7.3 Insamlare kan använda Sidan för att skicka ut e-post och notifikationer till deras givare om deras insamling. Detta kan t.ex. vara tack meddelande eller uppdateringar om deras framsteg.
Observera att insamlare inte har tillgång till personlig information om givare

7.4 Givare och insamlare som har valt att motta BetterNows nyhetsbrev kan också få information om hur de använder webbplatsen, erbjudande em att delta i evenemang och information om hur de kan stödja Hjälporganisationers arbete. Dessa e-postmeddelande kommer också alltid innehålla en avregistreringslänk.

8. Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till, korrigera, uppdatera, motsätta sig och ta bort data som du sänder till Oss.

Du har rätt att bli bortglömd så att alla uppgifter om det är offentligt synliga avlägsnas.

Du har rätt till dataöverföring, och kan få alla data vi lagrar om dig överlämnade för användning med en annan tjänst.

I händelse av att du vill utöva någon av dina rättigheter ovan, vänligen skicka ett e-post tillsupport@betternow.org så att vi kan uppfylla din begäran.

9. Cookies

Webbplatsen använder cookies (kakor). En är ett ID som jämförs i en databas för att känna igen besökare.

Cookies används för att anpassa och Besökares upplevelse Webbplatsen och se till att webbplatsen matchar Besökarens behov och önskemål.

Besökare kan alltid välja att ta bort cookies från Webbläsaren. Detta kan dock begränsa användningen av Webbplatsen

Cookies hjälper oss att bygga en Webbplats som ger besökarna en bättre upplevelse. Det ger oss möjlighet att se vilka sidor besökarna tycker är intressanta och vilka de inte tycker är användbara. En cookie kommer inte på något sätt ger oss tillgång till Besökarens data eller någon personlig information, såsom kontaktuppgifter , annat än det som besökarna redan har delat med oss.

10. Datalagring

Vi tar datasäkerhet för dina personuppgifter med stor diskretion och förbinder oss till en mycket hög nivå av säkerhet. För mer information, besök vår Webbplats med information om vår säkerhet.

Vi behåller personliga uppgifter och transaktioner exakt så länge som krävs för att uppfylla redovisnings- och regulatoriska krav. Dessutom lagrar vi en historik över hur mycket du har samlat in, hur mycket du har gett i Bidrag, och tillräcklig information för att upprätthålla din profil, så att du alltid kan se en historik över din aktivitet. Om du vill att vi tar bort några av dessa uppgifter, är du välkommen att kontakta oss.

11. Barn
Denna Webbplats är avsedd för allmänheten och inte riktat mot barn. Barn under 13 år får inte använda Webbplatsen. Om ditt barn har använt Webbplatsen och lämnat ut personlig information till oss, vänligen kontakta oss påsupport@betternow.org så kommer vi att ta bort informationen från Webbplatsen och vår databas.

12. Ändringar av denna Sekretesspolicy

BetterNow förbehåller sig rätten att ensidigt ändra nuvarande Sekretesspolicy. Det är därför Besökare och Användares ansvar att kontrollera eventuella ändringar.