IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete

IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete

Alkohol skapar stora ekonomiska problem och bidrar till fattigdom.
Alkohol splittrar familjer, gör det svårt att behålla ett arbete och ökar våldet mot kvinnor och barn. Alkohol är även kopplat till sjukdomar så som HIV och cancer. De som drabbas allra värst är de som redan har det svårast - ofta är det kvinnor och barn.
Din insamling förändrar världen!

Tillsammans med dig arbetar vi i fjorton länder för att exempelvis:
- Minska alkoholkonsumtionen hos barn.
- Bidra med kunskap så att länder som behöver kan ta fram bra lagstiftningar och policyer kring alkohol.
- Tillsammans med lokala organisationer direkt på plats utbilda lokalt i alkoholrelaterade frågor som även berör jämställdhet, barn, hälsa och ekonomi.

Vi kan bland annat se att:
- Vårt arbete minskar våld och trakasserier i hemmen samtidigt som hushållens inkomster ökar.
- Barn får en tryggare uppväxt och en mer stabil skolgång.
- Länder som tidigare helt saknat regleringar kring alkohol nu har fungerande lagstiftningar - vilket minskar omfattningen av många samhällsproblem.

4 103 kr
Insamlat


26
Insamlingar

9
Gåvor