Lokal verksamhet

Lokal verksamhet

Är du aktiv i en förening inom IOGT-NTO-rörelsen?
Nu kan du öronmärka en insamling för er egen verksamhet - ett perfekt sätt att möjliggöra ännu mer viktig verksamhet på er ort!


Läs mer här och registrera föreningen innan du startar din insamling: https://www.iogtntororelsen.se/oronmarkta-insamlingar/

Tänk på att...

- Det ska vara tydligt formulerat i er insamlingsbeskrivning var de insamlade pengarna går. Risken annars stor att givarna tror att deras gåvor går till den rörelsegemensamma insamlingen. Ett förslag är att skriva t ex ”Era gåvor öronmärks för föreningen X arbete med…”.

- Det ska också vara tydligt formulerat i insamlingen – antingen i rubriken, i beskrivningen eller i profilnamnet – vilken förening det är som bedriver insamlingen och vilket förbund er förening tillhör.

Lycka till med er insamling!

15 664 kr
Insamlat


8
Insamlingar

69
Gåvor